جلسه شورا و شهردار محترم شهر باغشاد با نماینده محترم مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و مرتفع نمودن مشکلات شهر

📸 جلسه شورا و شهردار محترم شهر باغشاد با نماینده محترم مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و مرتفع نمودن مشکلات شهر