اطلاعیه : برنامه زمانبندی جلسات اطلاع رسانی در خصوص عملکرد شورای اسلامی شهر باغشاد در دوره پنجم

🌸 احتراما به اطلاع شهروندان شریف شهر باغشاد می رساند جلسات اطلاع رسانی در خصوص عملکرد شورای اسلامی شهر باغشاد در دوره پنجم بر اساس زمانبندی به شرح ذیل می باشد:

🌸 1- جلسه اول روز پنجشنبه مورخ 96/10/07 بعد از نماز مغرب و عشاء در محل مسجد جامع محله مدیسه
🌸 2- جلسه دوم روز جمعه مورخ 96/10/15 بعد از نماز مغرب و عشاء در محل مسجد امام حسین(ع) نوگوران

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر باغشاد

@Baghshad