📸 برگزاری مراسم بزرگداشت 9دی “روز بصیرت و میثاق با ولایت” در مسجد امام حسین(ع) شهر باغشاد