اطلاعیه : لغو جلسه اطلاع رسانی شورای اسلامی و شهردار مورخ 96/10/15

🔴 اطلاعیه                                                                                                                                🔴اطلاعیه

🌸 احتراما به اطلاع شهروندان شریف شهر باغشاد محله نوگوران می رساند جلسه اطلاع رسانی مردمی در خصوص عملکرد شورای اسلامی شهر باغشاد در دوره پنجم در روز جمعه مورخ 96/10/15 لغو و به زمان دیگر موکول گردید.

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر باغشاد