🔴 اطلاعیه ✅ آغاز مراسم راهپیمایی ساعت 10 صبح از محله های نوگوران و مدیسه

🔴 اطلاعیه

✅ آغاز مراسم راهپیمایی ساعت 10 صبح از محله های نوگوران و مدیسه

مسیرهای حرکت:
محله نوگوران:از روبروی ساختمان شهرداری
محله مدیسه:از سه راهی گاز

✅ مکان اجتماع : مقابل بانک صادرات

@baghshad