اطلاعیه : مراسم راهپیمایی روز قدس در شهر باغشاد

مراسم راهپیمایی روز قدس شهر باغشاد زمان:جمعه مورخ ۹۷/۳/۱۸
آغازمراسم ساعت ۱۱ صبح،محله نوگوران ازمقابل شهرداری،محله مدیسه از میدان گاز
مکان تجمع:ضلع غربی پل کله.روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر باغشاد