📸 جلسه شهردار و شورای محترم اسلامی شهر باغشاد با فرماندار شهرستان لنجان پیرامون رفع مشکلات و مسائل شهری