حضور حضرت حجه الاسلام دست افکن مسول ارتباطات و جانشین نماینده محترم ولی فقیه در بنیاد بین المللی غدیر بر مزار مطهر مادر حضرت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی

حضور حضرت حجه الاسلام دست افکن مسول ارتباطات و جانشین نماینده محترم ولی فقیه در استان اصفهان در بنیاد بین المللی غدیر بر مزار مطهر مادر عالم گرانقدر حضرت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی