پیام شهردار باغشاد به مناسبت روز خبرنگار

پیام دکتر بکتاشیان ، شهردار باغشاد به مناسبت روز خبرنگار:

روشنگری و آگاهی بخشی جامعه جریانی مانا ، همیشگی و مبارک خواهد بود اگر به همت و قلم زرین والامردانی بصیر ،مومن و خداجوی انجام گیرد.
خبرنگاران پیشتازان عرصه ی آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردمان این مرز و بوم هستند و خبرنگاری شغل، حرفه، هنر و عشق…

هفدهم مرداد ماه ، فرصتی مغتنم است برای پاسداشت مقام شامخ فرازنگان و فرهیخته گانی که با ایثار جانشان به این حرفه مقدس اعتباری فزون تر بخشیدند و به سوگندشان به قلم و قداست آن تا انتها وفادار ماندند و بر همگان ثابت نمودند که خبرنگاران، راویان صدیق اطلاعات و اخبار هستند که در مسیر بقای حقیقت تا آخرین لحظه دست از تلاش برنمی دارند.
این فرخنده روز را به محضر مبارک تمامی صاحبان اندیشه و قلم تبریک و تهنیت عرض می نمایم و مراتب تقدیر و سپاس خالصانه خود را از تلاش خستگی ناپذیر جامعه شریف خبرنگاران ابراز نموده، دست یکایک اصحاب قلم را برای توفیق در تعاملات و تدوام همکاری های سازنده به گرمی می فشارم.

میثم بکتاشیان
شهردار باغشاد