تقدیر شهردار باغشاد به همراه اعضای محترم شورای اسلامی شهر از تمامی کارکنان شهرداری به مناسبت روز کارمند و در آستانه عید سعید غدیر