آیین افتتاح پروژه استراتژیک پل غدیر دو با حضور معاون محترم وزیر و مسئولین استان، شهرستان ، شهردار و اعضای محترم شورای شهر باغشاد

مراسم افتتاح پروژه استراتژیک پل غدیر دو با حضور معاون محترم وزیر و رئیس سازمان حمل و نقل جاده ای کشور   مسئولین استان ، شهرستان ، شهردار و اعضای محترم شورای شهر باغشاد