نشست صمیمانه شهردار و اعضای شورای اسلامی باغشاد با آقایان اسماعیلی رئیس شورای شهرستان و دکتر باتوانی عضو شورای شهرستان و استان و تقدیر از قهرمانی دکتر باتوانی در مسابقات بین المللی کاراته