آغاز اجرای عملیات احداث ،تعریض و اصلاح هندسی ورودی اختصاصی شهر باغشاد پس از سالها با پیگیریهای مستمر شهردار محترم و اعضای محترم شورای اسلامی شهر