برگزاری جلسه هماهنگی ماه محرم با حضور ائمه جماعات ، مسئولین هیئات ، مسئولین شهری ، شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر باغشاد