دیدار شهردار باغشاد به همراه اعضای محترم شورای اسلامی شهر، نماینده محترم بنیاد شهید و فرمانده بسیج از خانواده های شهدای معزز عباس عشقی،حسن کرمی ،ملک محمد نجفی در هفته گرامیداشت دفاع مقدس