دیدار امام جمعه معزز شهر با آتش نشانان شهرداری باغشاد به مناسبت روز گرامیداشت آتش نشان