جلسه مشترک شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر باغشاد با حاج محسن کوهکن نماینده محترم مردم شریف لنجان در مجلس شورای اسلامی