***تداوم پیروزیهای نماینده باغشاد***آیت الله مدیسه ای شهرداری باغشاد 2 الفت سده لنجان1

هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ شهرستان لنجان جمعه 4/8/97
تداوم پیروزیهای نماینده شهر باغشاد
آیت الله مدیسه ای شهرداری باغشاد 2
الفت سده لنجان 1

هر دو گل تیم آیت الله مدیسه ای شهرداری باغشاد را علی ایمانی کاپیتان تیم در دقایق 59و78به ثمر رساند …

با این پیروزی تیم فوتبال آیت الله مدیسه ای شهرداری باغشاد با 6امتیاز از دو بازی در صدر جدول مسابقات قرار گرفت …
با آرزوی موفقیت برای نماینده خوب و شایسته شهر باغشاد