آغاز عملیات تنظیف و پاکسازی معابر و گذرهای سطح شهر و آواربرداری ساختمان های قدیمی و متروکه