جلسه شهردار باغشاد با مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان