مراسم گل افشانی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج

🌿غبارروبی، گل افشانی و عطرافشانی قبور مطهر شهدای شهر باغشاد به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج

🔸زمان: پنج شنبه 1آذرماه 1397ساعت 15

🔹مکان: گلزارهای مطهر شهدای سطح شهر باغشاد (شروع مراسم از گلستان شهدای نوگوران و سپس حرکت به سمت گلستان شهدای مدیسه و شهدای گمنام شهر)