ملاقات مردمی شهردار باغشاد به همراه معاونین ایشان با ساکنین محلات قلعه ترکی و باغشاه در مسجد امام حسین (ع)