فرا رسیدن 26آذر روز ملی حمل نقل را به همه تلاشگران عرصه صنعت حمل و نقل به ویژه رانندگان غیور شهر باغشاد تبریک می گویم