نشست مشترک شهردار و مسئولین شهری باغشاد با مدیر شبکه بهداشت شهرستان لنجان در خصوص کانون های سلامت محلات