حضور شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر باغشاد در جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی مدرسه مجتهده امین