کسب عنوان قهرمانی آقای دانیال شهریار در مسابقات ددلیفت آزاد قهرمانی منطقه ای باشگاههای کشور را به خانواده ، مربیان و عموم شهروندان باغشاد تبریک عرض می نماییم