کسب عناوین قهرمانی رزمی کاران شهر باغشاد در مسابقات کیک جیتسو استان اصفهان را به این عزیزان و خانواده گرامیشان و نیز عموم شهروندان شریف باغشاد تبریک عرض می نماییم