جلسه بررسی مشکلات مدارس شهر باغشاد با حضور شهردار اعضاي شورا رییس آموزش پرورش زرین شهر و معاونین ايشان مدیران مدارس و روسای انجمن اولیا و مربیان در سالن جلسات شوراي اسلامي شهر باغشاد