جلسه شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر با مهندس طاهری معاون محترم اداره کل میراث فرهنگی استان پیرامون بررسی بافت تاریخی شهر باغشاد