حضور فرماندهان حوزه و پايگاههاي بسيج در شهرداري باغشاد و تبريك روز شهردار به دكتر بكتاشيان و تقدير از تلاش هاي ايشان