حضور فرماندهان حوزه و پايگاههاي بسيج در شهرداري باغشاد و تبريك روز شهردار به ميثم بكتاشيان ، شهردار باغشاد و تقدير از تلاش هاي ايشان