برگزاري جلسه اضطراري مديريت بحران به ریاست بکتاشیان شهردار باغشاد با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مسئولین ذیربط شهرداری