جلسه شهردار باغشاد با سروان بلدي رئيس محترم كلانتري چمگردان در خصوص هماهنگي و بررسي مسائل انتظامي و امنيتي شهر باغشاد در ايام نوروز و تعطيلات