حضور شهردار و عضو شوراي اسلامي شهر باغشاد در مراسم تکریم و معارفه فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان لنجان