استاد فرهیخته و فرزانه ……

همه ی پیشرفت هاي‌ معنوی و مادی بشر ریشه در تربیت افراد دارد که از منبع زلال ایمان، معرفت، تعهد و ایثار معلم سیراب می‌شوند.

از این منظر کشور وامدار همه ي استادانی است که بحق چراغ هدایت بشریت رابه تاسی ازپیامبراعظم« ص »روشن و فروزان نگاه داشته اند.

 با فرارسیدن سال روز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و روز سترگ معلم فرصت را مغتنم شمرده، در کمال ادب و ارادت این لوح تقدیر تقدیم محضر عالمانه و اندیشمندانه ي حضرتعالي و تمامي  همكاران ارجمند علي الخصوص  آموزگاران معزز خطه زرين لنجان می گردد.

  از حضرت علیم آرزو دارد همواره در کسوت شریف معلمی با کلام نافذ و عزم راسخ و با تولید علم و دانش و پژوهش جهت آینده سازان این مرز و بوم  با سرافرازی برای نیل به زندگی سعادتمندانه ي دنیوی و رستگاری اخروی پيروز و پویا باشید.

محمد رحيمي

رئيس شوراي اسلامي شهر باغشاد

ميثم بكتاشيان

شهردار باغشاد