اطلاعیه:آغاز عملیات راهسازی ورودی شهر باغشاد

 

اطلاعیه

شهروندان محترم

با توجه به آغاز عملیات راهسازی ورودی شهر باغشاد از سمت کندروی  نوگوران ضمن عرض پوزش مجدد و نیز سپاسگزاری بابت صبر و شکیبایی شهروندان محترم در طول اجرای پروژه خواهشمند است در طول مدت اجرای عملیات از مسیرهای جایگزین تردد فرمایید.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر باغشاد