اطلاعیه درمورد بیمه روستائیان

#اطلاعیه

✅ پیرو درخواست های مکرر مردمی ، شوراهای اسلامی ، دهیاران و گزارش واصله از کارگزاران برخی مناطق مبنی بر استقبال گسترده و نیاز به تمدید مهلت ثبت نام افراد بالای 50 سال در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر ، بدین وسیله به استحضار می رساند عضویت متقاضیانی که تا تاریخ 96/4/30 اقدام به تشکیل پرونده نام نویسی الکترونیکی دریافت شناسه و پرداخت حق بیمه و انعقاد قرداد بیمه اجتماعی نمایند بدون اعمال محدودیت سنی بلامانع می باشد.

✅ در ضمن موارد ذیل حائز اهمیت می باشد :

1. از تاریخ سی و یکم تیرماه سال جاری شرط سنی برای عضویت بیمه گزاران جدید حسب مفاد قانون بازنشستگی پیش از موعد روستائیان و عشایر مصوب مجلس شورای اسلامی ، حداکثر 50 سال تعیین و اعمال می گردد.

2.متقاضیان بیش از 50 سال که از آنان در مهلت تعیین شده نامنویسی به عمل آمده و شناسه پرداخت حق بیمه برای آنان ایجاد می شود موظفند حق بیمه خود را تا تاریخ 96/4/30 پرداخت نمایند در غیر اینصورت دریافت حق بیمه بعد از تاریخ تعیین شده محمل قانونی ندارد.

 

? روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر باغشاد

t.me/Baghshad