راه اندازی سرویس LIVE CHAT در وب سایت شهرداری باغشاد

راه اندازی سرویس LIVE CHAT در وب سایت شهرداری باغشاد

به همت واحد روابط عمومی شهرداری باغشاد ، سرویس گفت و گوی زنده (LIVE CHAT) در وب سایت شهرداری باغشاد راه اندازی گردید.

این سرویس برخط در راستای توسعه روابط عمومی الکترونیک و تقویت حضور در فضای مجازی راه اندازی گردیده است.