پروژه های عمرانی

نصب تابلو سردار شهید ابراهیم خلیلی در ورودی شهر باغشاد

نصب تابلو سردار شهید ابراهیم خلیلی در ورودی شهر باغشاد  [...]

بازدید شهردار باغشاد از پروژهای در حال احداث

   بازدید شهردار باغشاد از پروژهای در حال احداث [...]

🍀 تست موفقیت آمیز سیستم آبیاری مکانیزه مجموعه فرهنگی زیارتی شهدای گمنام شهر

🍀 تست موفقیت آمیز سیستم آبیاری مکانیزه مجموعه فرهنگی زیارتی شهدای گمنام شهر @Baghshad [...]