فرصت های سرمایه گذاری

پارک کوهستانی مدیسه

این پارک که در ارتفاعات تپه ای مدیسه قرار دارد بدلیل وضعیت ویژه و اشرافیت به زاینده رود و حاشیه سبز این رود خروشان ، جلوه های بصری بسیار زیبایی را برای جذب گردشگر و تبدیل شدن به قطب توریستی منطقه فراهم می آورد و در صورت سرمایه گزاری می تواند در کوتاه مدت بازده بسیار بالایی را برای سرمایه گزاران به همراه داشته باشد.

 

پارک کوه سنگی نوگوران

 

بافت قدیم مدیسه و نوگوران