ارتباط با شهرداری

تلفن (داخل شهر باغشاد)………………………………………………………………………………137

تلفن………………………………………………………………………………………52353444   031

تلفن…………………………………………………………………………………….52352155   031

فکس………………………………………………………………………………………52353488   031

وب سایت……………………………………………………………………………www.baghshad-esf.ir

پست الکترونیک…………………………………………………………………….info@baghshad-esf.ir

آتش نشانی و خدمات ایمنی…………………………………………………………………………..125

آدرس (1) شهر باغشاد : استان اصفهان – شهرستان لنجان – کیلومتر 15 جاده زرین شهر شهرکرد

آدرس (2) شهر باغشاد : جاده اصفهان به شهرکرد- بعد از زرین شهر – کیلومتر 15 جاده زرین شهر به شهر کرد

 

دفتر شهردار باغشاد ……………………………………………………………03152353444

روابط عمومی – خدمات شهر …………………………………………………..52353383  031

امور مالی …………………………………………………………………….52353385  031

دفتر فنی ، عمران و شهرسازی …………………………………………………52353490   031

شورای اسلامی شهر باغشاد……………………………………………………..52350237  031

فکس دبیرخانه شورای اسلامی………………………………………………….52353488   031

آتش نشانی و خدمات ایمنی……………………………………………… (125) 52353381 031

کانال تلگرام………………………………………………………… telegram.me/Baghshad

آپارات……………………………………………………http://www.aparat.com/baghshad