ارتباط با ما

ارتباط مردمی با شهرداری باغشاد

……………………………………..

137

تلفن شهرداری باغشاد

………………………………………………

52352155

فکس شهرداری باغشاد

………………………………………………

52353488

وب سایت

……………………………………………..

www.baghshad-esf.ir

پست الکترونیک

……………………………………………..

info@baghshad-esf.ir

آتش نشانی و خدمات ایمنی

………………………………………

125

آدرس (1) شهر باغشاد : استان اصفهان – شهرستان لنجان – کیلومتر 15 جاده زرین شهر به شهرکرد

آدرس (2) شهر باغشاد : جاده اصفهان به شهرکرد- بعد از زرین شهر – کیلومتر 15 جاده زرین شهر به شهر کرد

          دفتر شهردار باغشاد …………………………………………………………….52353444

          روابط عمومی – خدمات شهر ………………………………………………………52353383

          امور مالی ………………………………………………………………………52353385

          دفتر فنی ، عمران و شهرسازی ……………………………………………………52353490

          شورای اسلامی شهر باغشاد……………………………………………………….52350237

          فکس دبیرخانه شورای اسلامی…………………………………………………….52353488

          آتش نشانی و خدمات ایمنی……………………………………………….. (125) 52353381

پیام رسان ها
سروش snapp.ir/baghshad
ایتا eeta.ir/baghshad
گپ gap.im/baghshad
آی گپ igap.net/baghshad
بله bale.ai/baghshad
تلگرام telegram.me/baghshad
آپارات aparat.com/baghshad
اینستاگرام instagram.com/baghshad_ir