روابط عمومی

در اين بخش به شرح وظايفي از يك روابط عمومي با رويكرد نوين در قرن 21 به صورت مختصر پرداخته مي شود كه شايان توجه مي باشد:
1- ارائه ي مشاوره هاي مؤثر به مديران ارشد سازمان كه يكي از وظايف بحث برانگيز و پر متقاضي روابط عمومي مي باشد.
2- حفاظت از حريم سازمان در مقابل جوسازي ها خلاف گويي ها، دروغ پردازي ها، تهديدها و… 
3- همكاري فعال و مستمر با مطبوعات و رسانه ها 
4- برگزاري جلسات داخلي بين كاركنان و مديران به صورت ماهيانه يا فصلي 
5- ارتباط تنگاتنگ با اينترنت، خبرگزاري ها، وب سايت ها و وبلاگ ها 
6- توجه به اطلاع رساني آنلاين و داشتن حداقل يك سایت و يا وبلاگ تخصصي براي سازمان و اداره 
7- ايجاد حسن رابطه بين كاركنان، مشاوران و مديران سازمان 
8- انعكاس انتقادات و اخبار به صورت شفاف و عدم مميزي نمودن آن به مسئولان
9- تحليل گري و داشتن صداقت كاري 
10-انعكاس مسائل و تنگناها همان گونه كه هست
11-برقراري ارتباط رضايت مندانه بين دستگاه مطبوع و مخاطبان 
12-چاپ بروشور پيام هاي آموزشي، پژوهشي و ديگر فرآورده هاي سازماني 
13-خروج روابط عمومي از موضع انفعالي به موضع فعال 
14-دعوت از خبرنگاران در مراسم و مناسبت هاي مختلف 
15-دخالت ندادن موضع گيري هاي شخصي در تنظيم اخبار سازمان 
16-اجراي سيستم مكانيزه ي خبررساني (روابط عمومي الكترونيك)
17-تبعيض قايل نشدن بين خبرنگاران و البته اين هنر روابط عمومي است كه به اندازه ي قابليت و توان رسانه ها از آنها به نفع سازمان بهره ببرد. 
18-كوتاه نويسي (بيان موضوعات اصلي و مهم در تنظيم اخبار) 
19-خوش برخورد بودن 
20-سرعت عمل و ايفاي نقش مؤثر و ارزنده در مواقع حساس و بحراني 
21-مديريت تابلوي اعلانات و به روز كردن مطالب آن 
22-برقراري تعامل مطلوب و سازنده بين اداره يا سازمان مربوط با سازمان ها، ادارات، نهادها و اشخاص حقيقي وحقوقي 
23-تهيه ي گزارش فعاليت واحترام قائل شدن براي ارباب رجوع و افكار عمومي