برچسب#باغشاد #شهردار_باغشاد #میثم_بکتاشیان #مدیریت_جهادی #مدیریت_شهری #پیام_تبریک #روز_رانندگان #روز_حمل_و_نقل